Rejestry, Archiwa i Ewidencje

REJESTRY I EWIDENCJE
Przedszkole prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
1. Rejestr dzieci na podstawie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola
2. Rejestr akt osobowych pracowników: nauczycieli, administracji i obsługi
3. Rejestr ewidencji czasu pracy pracowników
4. Ewidencja kartotek żywieniowych
5. Ewidencja kart wyposażenia pracowników
6. Ewidencja wypadków pracowniczych
7. Ewidencja wypadków dzieci
8. Ewidencja zwolnień lekarskich
9. Ewidencja zasobów bibliotecznych
10. Ewidencja budżet
11. Ewidencja zbiorów archiwalnych
12. Rejestr pieczęci
13. Rejestr regulaminów i instrukcji
14. Rejestr urlopów
15. Rejestr podwyżek i nagród
16 Rejestr książek inwentarzowych-środków trwałych
17. Dokumentacja wymagana przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku
18. Dokumentacja wymagana przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek
19. Dokumentacja bhp, p.poż i sanitarna
Powyższe rejestry, ewidencje, wykazy udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) lub innych przepisów szczególnych.

ARCHIWUM ZAKŁADOWE
Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanych w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za informacje publiczne, odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>