Dane podstawowe

Przedszkole Publiczne Nr 19
im. Bajka
Imię i nazwisko Dyrektora: Elżbieta Nowacka
adres: ul. Urocza 1, 87-800 Włocławek
Telefon: +4854 2360916
Fax: +4854 2360916
Poczta elektroniczna: przedszkole19[at]o2[dot]pl
Strona internetowa: http://www.pp19bajka.szkolnastrona.pl
REGON: 910506459
Imię i nazwisko Inspektora ds. ochrony danych osobowych: Jadwiga Olejniczak
adres e-mail: jolejniczak[at]cuwpo[dot]wloclawek[dot]pl
nr tel. 54 427-01-58

RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” udostępniam klauzulę informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku ze spełnieniem obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

– Administratorem pozyskiwania danych jest: Przedszkole Publiczne nr 19 „Bajka” we Włocławku ul. Urocza 1 , tel.54 236 09 16.

Adres e-mail: przedszkole19[at]o2[dot]pl

– Przedstawicielem Administratora w zakresie przetwarzania pozyskiwanych danych jest Pani Elżbieta Nowacka – dyrektor przedszkola, tel. 54 236 09 16.

– Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Jadwiga Olejniczak, tel. 54 427 01 58.

Adres e-mail: jolejniczak[at]cuwpo[dot]wloclawek[dot]pl

– Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji, zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji tych zadań, zadań statutowych przedszkola, SIO.

– Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Prawo Oświatowe oraz zgodę osoby, której dane dotyczą.

– Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora, firmę Vulcan – podmiot, któremu powierzono dane oraz podmioty przetwarzające, którymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną, obsługę księgową.

– Pozyskane powierzone dane nie będą podlegały przekazaniu do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

– Pozyskane dane dzieci, rodziców będą przetwarzane przez Administratora przez okres do końca edukacji przedszkolnej.

– Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich przetwarzania, zgodnie z kwalifikacją archiwalną wynikającą z przepisów prawa.

– Wizerunek i dane osobowe dzieci (imię, grupa wiekowa) mogą być umieszczane na stronie internetowej przedszkola: www.pp19bajka.szkolnastrona.pl w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych i osiągnięć dzieci na podstawie pisemnej zgody rodziców dziecka.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od administratora dostępu do pozyskanych danych osobowych jej dotyczących,

– sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania pozyskanych danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,

– przenoszenia pozyskanych danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów RODO.

Podanie pozyskanych przez Administratora danych jest obowiązkowe i nastąpiło na mocy prawa; stanowi wymóg ustawowy lub na mocy dobrowolnej zgody.

SPOSOBY I KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

W Przedszkolu Publicznym Nr 19 ,,Bajka” we Włocławku sprawy rozpatrywane są chronologicznie, w kolejności ich zgłaszania, bez zbędnej zwłoki w terminach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych szczególnych przepisów prawa.

Wszelkie informacje dotyczące sposobów i procedur załatwiania spraw w placówce udzielane są telefonicznie. Ponadto pytania można kierować do placówki za pomocą poczty elektronicznej.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Sprawozdania finansowe są opublikowane na stronie BIP Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku.

http://cuw-wloclawek.rbip.mojregion.info/category/sprawozdania-finansowe/page/5

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>